Jag heter Camilla Askebäck Diaz och arbetar som IT-pedagog, föreläsare och författare.

Välkomna till min sida!