Föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar, workshops eller längre utbildningsinsatser inom digitalisering i skolan, iPad som verktyg, programmering, fritidshem, escape room i undervisningen etc. Föreläsningarna handlar om hur man (förhoppningsvis) kan förbättra och effektivisera undervisning och lärande med hjälp av digitala verktyg. Jag visar konkreta exempel från min skolvardag i klassrummet och utifrån min roll som förstelärare i digitala verktyg på skolan.

Föreläsningarna anpassar vi i dialog utifrån era behov och önskemål, allt från 20 min upp till heldagar, föreläsningar eller workshops.

Hör av er med önskemål!

Jag föreläser också tillsammans med Patricia Diaz i form av Digitala Diaz:

1. Elevaktiv och formativ undervisning – i alla ämnen för alla elever

2. Digital kompetens i praktiken

Vi delar med oss av våra erfarenheter om elevaktiv och formativ undervisning i en och samma föreläsning (halv- eller heldag). Vi utgår ifrån våra respektive ämnen (språk och MA/NO) och fokuserar på de gemensamma nämnare vi ser som alla lärare kan använda sig av i sin undervisning. Under ett ämnesövergripande paraply och med avstamp i aktuell forskning och skolans styrdokument tar vi med er in i våra klassrum och berättar om hur vi använder digitala verktyg för att förstärka det formativa arbetet.

Digital kompetens i praktiken

Föreläsningen tar avstamp i de reviderade läroplansformuleringarna om digitalisering som träddde i kraft juli 2018. Vi resonerar kring begreppet “digital kompetens” och tittar på vilka förändringar som har stor betydelse för det fortsatta arbetet i klassrummet. Vi fortsätter sedan med att visa olika konkreta sätt att använda digitala verktyg, för att främja elevernas kunskapsutveckling och öka engagemang, interaktion samt nyfikenhet, baserat på sina egna erfarenheter från klassrummet.

Mer info om oss finns på digitaladiaz.se

Mvh

Camilla Askebäck Diaz

%d bloggare gillar detta: