”Teacher most likely to…”

Jag såg en lärare (@cooltmedkunskap) som på Instagram delade med sig av en idé om att låta eleverna få diskutera olika kort med olika frågor om ”Vilken lärare som…”, fast på engelska. Hur väl känner eleverna oss lärare? Vad är deras uppfattning om oss?

Så jag blev sugen på att göra om det till svenska och har dragit från och lagt till några till =) Tanken är att eleverna sitter två och två eller i grupper om fyra för att prata om vilken lärare som… och motivera varför. Eller varför inte göra i arbetslaget? Som vanligt måste man se över sin egen grupp; Kommer detta landa bra i gruppen? Ska jag ta bort några kort? Finns det något som jag behöver tänka på innan jag börjar? Spelregler? Alla övningar är inte alltid för alla grupper.

Vill man bidra med några till påståenden, så får ni gärna maila mig på c.askeback.diaz@gmail.com, så kan jag uppdatera dokumentet i samma stil =)

//Camilla, hoppas att det kommer in fler påståenden, tankar eller att ni mailar om ni hittar några fel i texterna.